Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Brøyting vinteren vinteren 19/20 - 22/23

Brøyteroder med kontaktinfo:

Sørbøvåg og Skifjord; Bjørge Ulvik

Hyllestad; Åm Bygdeservice

Skor; Jomisko.

Leirvik; Arnt Inge Hjelmeland, tlf 907 36 146.

Viss det er noko, ta kontakt med sentralbord på telefon 577 89 500 eller DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

NB! Ved strøing, ta kontakt med DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

 

OBS. Privat vegar med kommunal brøyting må sjølv sette opp snøstikker. Det blir ikkje brøyta så lenge stikkene ikkje er på plass. Snøstikker kan ein få låne utan kostnad av kommunen. 

Krav til snødjupne for at brøyting skal utførast:

Ved kram snø: 4 cm, og seinast ved 8 cm snødjupn. Ved tørr snø: 8 cm, og seinast ved 12 cm snødjupn. Desse djupnene gjeld frå det tidspunkt det skal vere brøyta om morgenen til kl. 07.00
Strøing er ikkje eit krav, men ein sørvis kommunen yter.