Veg, vatn og kloakk

Eininga Opreasjonell drift i kommunen ved avdelinga Drift og vedlikehald har ansvar for vedlikehald på kommunale vegar, vassverk og kloakkanlegg.

 

Formann for DV- gruppa: Kåre Olav Hatlebrekke kan nåast på telefon 913 56 149 eller e-post kare.olav.hatlebrekke@hyllestad.kommune.no

 

Leiar for eininga Operasjonell drift: Bjørnar Drøsdal er tilgjengeleg på tlf 577 89 525 eller e-post
bjornar.drosdal@hyllestad.kommune.no