Ureining

Kva er ureining.jpg - Klikk for stort bilete

Kva er ureining?

Med ureining forstår dei fleste tilførsel av stoff, væske eller gass i luft, vatn eller grunn, men også støy, rysting, lys og temperaturpåverknad kan vere ureining. Les meir


 

Farleg byggeavfall.jpg - Klikk for stort bilete Farleg byggavfall

Avfall frå bygg- og anleggsverksemda inneheld store mengde farleg avfall og miljøgifter. Feil handsaming av avfallet kan vere ein kjelde til ureining og skade helse og miljø. Les meir

 

Ureining frå bilvrak

Oppsamling av bilvrak er eit problem i mange kommunar, også i Hyllestad kommune. Oppsamling av bilvrak er ureining og forsøpling. Ureinar og grunneigar pliktar å rydde opp, og risikerer fengelsstraff om ureininga får halde fram. Les meir

Du kan melde frå om ureining på e-post

 

Publisert av Idar Førde Blom. Sist endra 05.07.2017 av Idar Førde Blom

Kontakt

Stig Aron Tverberg

Plan- og utviklingssjef
Telefon : 57 78 95 48
E-post :