Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Plan

 

Alle gjeldande arealplanar i Hyllestad kommune kan sjåast på www.kommunekart.com

Zoom inn på Hyllestad, trykk på "Kartlag" i øvre venstre hjørnet, merk av "Arealplanar". Under "Arealplanar" kan du slå av/på kommuneplanen sin arealdel og gjeldande reguleringsplanar.

Idar Førde Blom
Ingeniør
E-post
Telefon 57 78 95 36
Mobil 1