Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Brannøving og -opplæring

 

Klikk for stort bilete

 

Brannvesenet kan hjelpe deg om du ønskjer å planlegge og gjennomføre ei brannøving, eller om du ønskjer brannopplæring i firmaet ditt, sameiget, burettslaget eller ei foreining.

Vi har kunnskap og erfaring som kan vere til hjelp i planlegging og gjennomføring av øvingar. Vi kan og delta i øvinga ved at vi blir varsla om det skulle vere ein reell alarm.

Treng du generell brannopplæring eller opplæring innanfor eit avgrensa område som til dømes brannrisiko, sløkking, ansvarsfordeling osv. så kan vi lage tilpassa opplegg opp mot ditt behov.

Ta kontakt med oss på telefon 57 78 95 00

Kontakt

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

Kvardagar 09.00 - 15.00
Telefon : 577895100
E-post :