Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Brannøving og -opplæring

 

Klikk for stort bilete

 

Brannvesenet kan hjelpe deg om du ønskjer å planlegge og gjennomføre ei brannøving, eller om du ønskjer brannopplæring i firmaet ditt, sameiget, burettslaget eller ei foreining.

Vi har kunnskap og erfaring som kan vere til hjelp i planlegging og gjennomføring av øvingar. Vi kan og delta i øvinga ved at vi blir varsla om det skulle vere ein reell alarm.

Treng du generell brannopplæring eller opplæring innanfor eit avgrensa område som til dømes brannrisiko, sløkking, ansvarsfordeling osv. så kan vi lage tilpassa opplegg opp mot ditt behov.

Ta kontakt med oss på telefon 57 78 95 00

Kontakt

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

Kvardagar 09.00 - 15.00
Telefon : 577895100
E-post :