Omsorgsbustader

omsorgsbustad.JPG - Klikk for stort bilete

I Soltun ved omsorgssenteret på Sørbøvåg er det 13 nye omsorgsbustader med tilbod om heildøgns pleie- og omsorg. Kvar bustad er 2-roms på 47,5 m2. Bygget har overbygt gjennomgang til omsorgssenteret. Husleiga er inkludert straum og oppvarming og kommunale avgifter.

Publisert av Jens Chr. Lundeland. Sist endra 03.01.2017 av Jens Chr. Lundeland

I Sørvisbustadane ved omsorgssenteret på Sørbøvåg er det 6 omsorgsbustader – ein 3-roms, ein stor 2-roms og fire mindre 2-roms. Bygget har overbygt gjennomgang til omsorgssenteret. Husleiga er inkludert kommunale avgifter. Straum kjem i tillegg.

I Bøkly ved omsorgssenteret på Sørbøvåg er det fem 2-roms bustader.  Bygget er frittliggande i felles tun med omsorgssenteret. Husleiga er inkludert kommunale avgifter. Straum kjem i tillegg.  

Hyllestad kommune har elles 4 aldersbustader på Hyllestad og 3 på Heggebøen.

Ev bustønad kjem til frådrag for buutgiftene. NAV hjelper deg med søknad til Husbanken om bustønad. Husleiga kan regulerast årleg. For 2017 gjeld følgjande husleiger

 
Bustader      Husleige 2017

Soltun

9791 inkl straum

Bøkly

5607

Bøkly 2-roms

5778

Sørvisbust 3-roms

8514

Sørvisbust 2-roms

7906

Sørvisbust 2-roms

5474

Aldersbust Hyllestad /Heggebø

5348

 

Søknadsskjema: Søknad om omsorgstenester Nærare informasjon får du med å kontakte leiar heimetenester Målfrid Sognnes tlf 57789600 / 57789605