Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod om helsehjelp og/eller pleie- og omsorg i heimen. 

Heimesjukepleie kan vere oppfølging av medisinering, personleg hygiene, av-og-på-kledning, sårbehandling, tilsyn, familiesamtalar og liknande.

 

Heimesjukepleie er gratis.

 

Korleis søkje? 

Du må søkje skriftleg om heimesjukepleie.  Søknadskjema finn du her.  Du kan òg ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt skjema.

 

Søknad sender du til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgsenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.

 

Treng du nærare informasjon ta gjerne kontakt med leiar for heimetenestene Målfrid Sognnes på telefon 577 89 600.

Kontakt

Hyllestad omsorgsenter  Eiklund

Hyllestad omsorgsenter Eiklund

$(TITTEL)
Telefon : 57789600
E-post :

Målfrid Sognnes

Leiar heimetenestene
Telefon : 577 89 605
E-post :