Hjelp i heimen

Heimehjelp.png - Klikk for stort bilete

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som, på grunn av sjukdom eller redusert funskjonsevne, treng praktisk hjelp, hjelpemiddel, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

Du finn meir nærare informasjon om dei ulike deltenestene på undermenyar i nettsida.

Kontakt

Målfrid Sognnes

Leiar heimetenestene
Telefon : 577 89 605
E-post :
Hyllestad omsorgsenter  Eiklund

Hyllestad omsorgsenter Eiklund

$(TITTEL)
Telefon : 57789600
E-post :