Næring i Hyllestad

Hyllestad kommune er i perioden 2010 - 2015 omstillingskommune. Det inneber mellom anna auka innsats og ressursbruk på næringsutvikling i denne perioden.

Omstillingsorganisasjonen har ansvaret for kommunen si førstelinjeteneste for næring, med unntak av primænæringane som ligg under landbruk.