Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Landbruk

Tenesteområdet landbruk omfattar forvalting innan tradisjonelt landbruk (jordbruk, hagebruk, skogbruk, utmarksnæring) med tilhøyrande tilleggsnæringar, fast eigedom og vilt, samt oppdrett av fisk og skaldyr. Jordbrukssjefen er ansvarleg for tenesteområdet. 

Kontakt

Bjørn Ivar Hjelmeland

Fagleiar jord
Telefon : 57789538
E-post :