Landbruk

Tenesteområdet landbruk omfattar forvalting innan tradisjonelt landbruk (jordbruk, hagebruk, skogbruk, utmarksnæring) med tilhøyrande tilleggsnæringar, fast eigedom og vilt, samt oppdrett av fisk og skaldyr. Jordbrukssjefen er ansvarleg for tenesteområdet. 

Kontakt

Bjørn Ivar Hjelmeland

Fagleiar jord
Telefon : 57789538
E-post :