Bustadtilskot til førstegongsetablerarar

Hyllestad kommunestyre har vedteke å gi tilskot til bustadetablerarar med 10 % av byggekostnad/ kjøpesum inntil 250 000 kr. Kommunen har tomter tilgjengeleg på Salbuøyra, i Sørbøfeltet, Eidsnesfeltet, Myklebust og Øvre Heggebøen, men tilskot kan bli løyvd både til kjøp av eksisterande bustader og nybygg.

Sjå oversikt kommunale tomter på: www.hyllestad.info/tomter

Retningsliner (PDF, 162 kB) bustadtilskot og søknadsskjema. (PDF, 141 kB)