Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Bustadtilskot til førstegongsetablerarar

Hyllestad kommunestyre har vedteke å gi tilskot til bustadetablerarar med 10 % av byggekostnad/ kjøpesum inntil 250 000 kr. Kommunen har tomter tilgjengeleg på Salbuøyra, i Sørbøfeltet, Eidsnesfeltet, Myklebust og Øvre Heggebøen, men tilskot kan bli løyvd både til kjøp av eksisterande bustader og nybygg.

Sjå oversikt kommunale tomter på: www.hyllestad.info/tomter

Retningsliner (PDF, 162 kB) bustadtilskot og søknadsskjema. (PDF, 141 kB)