Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Fond / Tilskot

Hyllestad kommune sine næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Hyllestad kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har også diverse stønadsordningar tilgjengeleg for kommunar, organisasjonar og næringsliv for å styrke næring-, samfunn-, tenesteutvikling i kommunane.