Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Fond / Tilskot

Hyllestad kommune sine næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Hyllestad kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har også diverse stønadsordningar tilgjengeleg for kommunar, organisasjonar og næringsliv for å styrke næring-, samfunn-, tenesteutvikling i kommunane.