Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Næring i Hyllestad

For hjelp til etablering eller utvikling av bedrift, kontakt Laila Johannessen, laila@emal.no, mobil 95 22 48 46

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt jordbrukssjef Bjørn Ivar Hjelmland, bjorn.ivar.hjelmland@hyllestad.kommune.no tlf. 57 78 95 38.

Nyttige snarvegar