Næring i Hyllestad

For hjelp til etablering eller utvikling av bedrift, kontakt Laila Johannessen, laila@emal.no, mobil 95 22 48 46

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt jordbrukssjef Bjørn Ivar Hjelmland, bjorn.ivar.hjelmland@hyllestad.kommune.no tlf. 57 78 95 38.

Nyttige snarvegar