Hyllestad og Fjaler kulturskule 2017 - 2018.

Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar. Infoen er oppdatert 17.8.17.

Vil du bli elev skuleåret 2017 - 18? Bruk denne linken for å søkje

 

Vi har desse tilboda, detaljane finn du i søkjesystemet (prisar under):

 

 • NYTT: JUBALONG - eit tilbod med vekt på song og rørsle for 1. og 2. klasse 

         På Hyllestad skule, musikkrommet, måndagar kl 1720 - 1800

         På Dingemoen skule, tysdagar kl 1800 - 1840

         Foreldre som ynskjer det, er velkomne til å delta på desse timane.

         Søknadsfrist 1. sept. 17. Oppstart 4. og 5. sept.

 

 • NYTT: korte kurs i gitar og ukulele på Dale VGS/ Badet

         Info om dette kjem på skulen omlag midt i spetember - gjeld elevar på VGS

 

 • Moderne dans

        I Dale: info om oppstart kjem, tidleg i september

        NYTT: på Hyllestad: info om tilbodet kjem, forventa oppstart ei stund etter haustferien

 

 • Musikk, frå 3. klasse:

          Song

          Dei fleste instrumenta

          Tilrettelagt musikk

          Lyd- og lysteknikk

          Digital musikk

          Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/dans/drama på vgs)

          Musikk i livets begynnelse (påmld via Helsestasjonen)

 

 • Visuelle kunstfag, frå 1. klasse (i eigna aldersgrupper):

          Biletkunst "Kreativ verkstad"

          Husflid/ handverk

 

Du finn oss og på Facebook

 

Elevprisar 2017 (fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev tom. vidaregåande: kr. 3040,-

 • Vaksne:  kr. 3650,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilbod med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1030,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1420,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2200,- pr. skuleår

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 400,- pr kurs på 8 veker

       

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 950,- pr. år

 

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter

- Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3730,-

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 450,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 530,-/t

Publisert av Jens Chr. Lundeland. Sist endra 18.08.2017 av Ole Jakob Nedrebø

 Frida Solås - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Kontakt

Ole Jakob Nedrebø

Ole Jakob Nedrebø

Kulturskulerektor
Telefon : 577 89 549
E-post :