Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Velkommen til Hyllestadhallen!

Storstova vår stod ferdig i august 2019, her møtest vi i eit fellesskap for fysisk aktivitet, idrett, kultur og opplæring.

Idrettshallen er merka opp for dei aller fleste ballaktivitetar, også badminton og tennis. Den kan delast i tre delhallar som kan leigast enkeltvis. I tillegg er det muleg å leige tilgang til styrkerom og spinning. Dersom du vil spele biljard så må du kontakte Hyllestad Idrettslag.

Kultursalen er den midterste delhallen. Denne kan gjerast om til kultursal med tribune, scene, lys og lyd i løpet av ein time eller to, alt etter i kor stor grad den må riggast.

Hallen har også eit lita kantine, aktivitetsrom og møterom som kan nyttast av leigetakarane utan ekstra kostnad, men etter nærare avtale.

Kjernetid for utleige er mellom kl. 17.00 og 22.00 alle kvardagar, men det er også muleg med treningstider frå kl. 15.00. For å bestille nøkkelkort/abonnement/treningstider så ta kontakt med Kari.

Oversikt over faste aktivitetar finn de her.

Prisar fastsett for 2020:

Utleige av Hyllestadhallen

 

 

2019

2020

HIL 2020

Heile idrettshallen pr. time

 

300

400

300

Heile idrettshallen pr. dag

 

 

3000

3000

2000

Sal 1/3 pr. time

 

 

150

200

150

Sal 1/3 pr. dag

 

 

1500

1800

1200

Garderobeanlegg (per gong t.d. fotballkamp)

 

150

200

100

Spinning (heile rommet) pr. time

 

300

300

150

Treningsstudio, pris pr. brukar mnd.

 

500

500

250

Treningsstudio, pris pr. brukar pr. halvår

 

2000

2400

1200

Treningsstudio, pris pr. brukar pr. år

 

3000

3600

1800

 

Hyllestad Idrettslag har bidrege undervegs i prosjektet, m.a. med midlar til inventar og utstyr, derfor har dei eigne prisar.

Sjå meir:

13.11.20 - Artikkel om skjerpa koronarutinar ved treningssenteret

Artikkel om opning etter koronanedstenginga.

Kontakt

Kari Elin Virkesdal

Sekretær
Telefon : 57789551
E-post :
 Gjermund Flage

Gjermund Flage

Ass. kommunedirektør
Telefon : 57789546
E-post :