Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Velkommen til Hyllestadhallen!

Storstova vår stod ferdig i august 2019. Her kan vi møtast i eit fellesskap for fysisk aktivitet, idrett, kultur og opplæring.

Idrettshallen er merka opp for dei aller fleste ballaktivitetar, også badminton og tennis. Den kan delast i tre delhallar som kan leigast enkeltvis. I treningssenteret er det topp utstyr for styrketrening og spinning. I 2. høgda finn vi biljardsalen, klubblokale, kantine, kulturskule og skule.

Den midterste delhallen kan relativt raskt riggast om til kultursal med tribune og scene.

Kjernetid for utleige er mellom kl. 17.00 og 22.00 alle kvardagar. For å bestille nøkkelkort/ abonnement/ treningstider så ta kontakt med Kari.

Oversikt over faste aktivitetar pr. veke finn de her.

 

Prisar fastsett for 2021:

Utleige av Hyllestadhallen

2021

Heile idrettshallen pr. time

500

Heile idrettshallen pr. dag

3000

Sal 1/3 pr. time

200

Sal 1/3 pr. dag

1800

Garderobeanlegg (per gong t.d. fotballkamp)

200

Treningssenter, pris pr. brukar pr. mnd.

500

Treningssenter, pris pr. brukar pr. halvår

2400

Treningssenter, pris pr. brukar pr. år

3600

Medlemer i Hyllestad idrettslag får halv pris på treningssenteret.

 

NB!

Koronaoppdatering 24.06.21

Vi opnar opp for sal av månadskort.

Koronaoppdatering 01.03.21

Vi opnar opp også for sal av halvårsabonnement. Eventuell ventetid kan du tilbringe i aktivitetsrommet. Velkommen!

Koronaoppdatering 26.02.21

Vi opnar opp for sal av årsabbonnement til treningssenteret, men held fram med avgrensing på maksimalt 7 personar. Vi opplever at folk er flinke med reingjering av apparat etter bruk, og at smittereglane blir følgt. Derfor opnar vi no for sal av nye årsabb.

Koroanaoppdatering 04.01.21

Regjeringa kom med nye omfattande koronatiltak gjeldande f.o.m. i dag og i to veker framover. I tråd med tiltaka så har Hyllestad IL. stoppa all organisert aktivitet i Hyllestadhallen til den 18.01. Friskis & Svettis har gjort det same, og Hyllestad skule har tilpassa bruken til raudt nivå for ungdomstrinnet.

Etter drøfting med smittevernlegen har vi bestemt oss for å halde treningssenteret ope, men også bestemt at vi ikkje sel nokon form for nye abonnement. Derimot så kan utgåande abonnement fornyast. 

 

Koroanaoppdatering 22.12.20

På grunn av aukande smitte i landet og bekymring rundt større reiseaktivitet i jula, så har vi bestemt at Hyllestadhallen ikkje blir leigd ut til "sporadisk" aktivitet. Det blir heller ikkje opna opp att for sal av månadskort på treningssenteret. Begge desse tiltaka gjeld inn til vidare. 

 

Tidlegare artiklar:

07.01.21 - Parkering ved Hyllestadhallen

20.11.20 - Artikkel om stopp i sal av treningsabbonnement

13.11.20 - Artikkel om skjerpa koronarutinar ved treningssenteret

21.06.20 - Artikkel om opning etter koronanedstenginga.

Kari Elin Virkesdal
Konsulent
Telefon 57 78 95 51
Gjermund Flage
Ass. kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 932 18 780