Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Hyllestad folkebibliotek

Klikk for stort bilete Sigrid Solberg

OPNINGSTIDER:

Frå og med 20.august har biblioteket vanlege opningstider.

mån- og tysdag: kl 10-15

onsdag: kl 10-14

torsdag: kl 14-19

Avgrensingar:

Korte besøk. Barn under 12 år må vere i følgje med ein vaksen.

Maks 3 personar kan vere på biblioteket om gongen. Ein vaksen låner på vegne av sin familie.

Høve til å bestille bøker på førehand:  1) Søk og bestill i databasen (websøket), bruk lånenummeret og pinkode (4 siffer). 2) Send e-post til bibliotek@hyllestad.kommune.no 3) Ring 57789540.

Smittevern:

Bruk av handsprit før og etter bibliotekbesøket.

Hald avstand til andre besøkande/tilsette (minst 1 meter).

Ikkje ta på bøker du ikkje har tenkt å låne.

Vær nøye med handhygiene når du tek i bøker og anna utlånsmateriale.

Dersom du har luftvegssymptom ber vi om at du ikkje besøker biblioteket.

Dei som ikkje ynskjer å gå inn i lokalet, kan få levert bøker ved utgangsdøra.

 

For barnehage og skule gjeld følgjande:

Det er kun dei vaksne som kan besøkje biblioteket, og låne til borna/elevane.

Det er og mogleg å tinge bøker på førehand. Send epost til: bibliotek@hyllestad.kommune.no

Vi minner og om at ein kan låne klassesett frå fylkesbiblioteket.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/bibliotekutvikling/klasseset/

 

 

Kontakt: Telefon 577 89 540 eller epost: bibliotek@hyllestad.kommune.no

 

ER DU PÅ LEIT ETTER EI SPESIELL BOK?

Her kan du søkje på tittel eller forfattar  >Bibliotekkatalog

På denne sida finn du og tenesta "Meg og mitt". Denne gir deg oversikt over kva du har lånt. Du kan og reservere bøker eller fornye det du har lånt.

 

På biblioteket kan du låne:

  • bøker
  • lydbøker
  • filmar
  • tidsskrift
  • e-bøker

Det er gratis å låne, men for å låne treng du lånekort. Er du yngre enn 12 år, må du ha underskrift frå forelder/føresett på utlånsreglementet.

For å låne e-bøker treng du eit lånenummer (står på lånekortet) og pinkode (som du får av oss).

Spør du etter ei bok eller ei lydbok som vi ikkje har, kan den bestillast inn frå eit anna bibliotek. Dette gjeld og dei som er fjern- og deltidsstudentar.

Biblioteket er ein møteplass for alle i kommunen, og er ei skattekiste der ein kan finna spanande historiar, formidla i skrift, lyd eller bilete.

Det beste i livet er gratis - bruk biblioteket!