Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Hyllestad folkebibliotek

Klikk for stort bilete Sigrid Solberg

Frå og med 14.10. har biblioteket vanlege opningstider.


mån- og tysdag: 10-15
onsdag: 10-14
torsdag: 14-19


Avgrensingar:
Korte besøk. Barn under 12 år må vere i følgje med ein vaksen.
Maks 3 personar kan vere på biblioteket om gongen. Ein vaksen låner på vegne av sin familie.

Høve til å bestille bøker på førehand.

1) søk og bestill i dagabasen (websøk), bruk lånenummer og pinkode.
2) send epost; bibliotek@hyllestad.kommune.no
3) ring 57789540


Smittevern:
Bruk av handsprit før og etter bibliotekbesøket.
Hald avstand til andre besøkjande/tilsette (minst 1 meter).
Ta helst ikkje på bøker du ikkje har tenkt å låne.
Vær nøye med handhygiene når du tek i bøker og anna utlånsmateriale.
Dersom du har luftvegsymptom ber vi om at du ikkje besøker biblioteket.
Dei som ikkje ynskjer å gå inn i lokalet, kan få levert bøker ved utgangsdøra.


For barnehage og skule gjeld følgjande:
Det er kun dei vaksne som kan besøkje biblioteket, og låne til borna/elevane.
Det er mogleg å tinge bøker på førehand på epost.
 
 

Vi minner om at du kan låne ebøker via appen Bookbites. Denne har ein tilgang til via Meg og Mitt på biblioteket si heimeside som du finn her