Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

Helsestasjonen finn du i kommunehuset på Hyllestad i første etasje, i same etasje som legekontoret.

Ved helsestasjonen er det helsesøster i 60% stilling, 10 % jordmorstilling og helsestasjonslege.

Opningstider:
Måndag er hesesøster på skulen fram til kl. 12:30.
Onsdag og torsdag kl. 09:00 - 14:30 på helsestasjonen.
Fredag etter behov.

Kontakt helsestasjonen/helsesøster Miriam Høberg

 • Tlf 57 78 95 12 eller 458 78 178
 • Tlf 57 78 95 00

Kontakt jordmor Elisabeth Bjånes

 • Tlf 57 78 95 12 eller 957 05 459
 • Tlf 57 78 95 00

Helsestasjonen er eit tilbod om

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • opplysningsverksemd
 • heimebesøk
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov 
 • svangerskapsomsorg

 

 

 

 

 

Kontakt

Miriam Høberg

Helsesøster
Telefon : 577 89 512
E-post :