Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Omsorgsbustader

Hyllestad kommune har 24 omsorgs- og servicebustader.  Desse er alle lokalisert rundt Eiklund sjukeheim på Sørbøvåg.

I Sørvisbustadane ved omsorgssenteret på Sørbøvåg er det 6 omsorgsbustader – ein 3-roms, ein stor 2-roms og fire mindre 2-roms. Bygget har overbygd gjennomgang til omsorgssenteret. Husleiga er inkludert kommunale avgifter. Straum kjem i tillegg.

I Bøkly ved omsorgssenteret på Sørbøvåg er det fem 2-roms bustader.  Bygget er frittliggande i felles tun med sjukeheimen. Husleiga er inkludert kommunale avgifter, straum kjem i tillegg.  

Eventuell bustønad kjem til frådrag for buutgiftene. NAV hjelper deg med søknad til Husbanken om bustønad. Husleiga kan regulerast årleg. 

 
Bustader      Husleige 2018

Soltun (inkl. straum)

9 791

Bøkly

5 607

Bøkly 2-roms

5 778

Sørvisbustad 3-roms

8 514

Sørvisbustad 2-roms

7 906

Sørvisbustad 2-roms

5 474

 

 

 

Søknadsskjema: Søknad om omsorgstenester 
Du kan òg få tilsendt søknadsskjema i papir.  Ta kontakt med omsorgskontoret.

Søknadsskjema sender du til Hyllestad kommune, omsorgstenestene, Åfjordvegen 903, 6958 Sørbøvåg.

 

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon 57 78 96 00