Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Krisesenter

Naust på Hyllestad atle-foto

Om Krisesenteret

Krisesenteret i Sogn og Fjordane er en privat stiftelse som yter lovpålagte tjenester til alle kommunene i Sogn og Fjordane som finansierer driften. Senteret er lokalisert i Florø og har 12 ansatte.

Hva er et krisesenter
Et krisesenter er et lavterskeltilbud, et sted der kvinner og menn, sammen med sine barn, anonymt, uten å bli mistenkeliggjort, uten å bli overvåket eller sykeliggjort kan søke tilflukt for å berge liv og helse. På Krisesenteret er du trygg og du vil få den hjelpen du trenger. Du kan henvende deg til Krisesenteret uten timeavtale eller henvisning fra lege, eller andre instanser. Det finnes bortimot 50 krisesenter i Norge. Alle mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner har rett til et krisesentertilbud.

Krisesenteret si nettside

Ikkje alle skal halde seg heime under pandemien- informasjonsfilmar om krisesenteret på ulike språk