Finn viktig informasjon om:

 

Tilbod om koronavaksine

Kommunen tilbyr koronavaksine til dei som ønskjer å vaksinere seg eller vil ha oppfriskingsdose.

> FHI:  Koronavaksinasjonsprogrammet

Ta kontakt med legekontoret på telefon 57789520 for tinging av time.

Koronavaksina Nuvaxovid frå Novavax er ein proteinbasert vaksine og bygger på ein meir tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna).  Vaksina inneheld eit rekombinant framstilt spikeprotein frå den opprinnelige Wuhan-stammen som antigen i tillegg til en adjuvans (Matrix M) som bidreg til å forsterke immunresponsen.  Nuvaxovid fekk betinga godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i slutten av desember 2021.

Folkehelseinstituttet sine vurderingar er at vi opner opp for at personar 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ei ny oppfriskningsdose hvis dei sjølv ynskjer det. Les meir på FHI om dette. Ta kontakt med legekontoret om du ynsker oppfriskningsdose

 

Dersom det fortsatt er innbyggarar som ynskjer coronavaksine/oppfriskningsdose, ta kontakt med legekontoret for bestilling av time for vaksine 

Om du har barn eller ungdom som ynskjer vaksine, ta kontakt med helsestasjonen på telefon 577 89 512.

https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/