Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Koronatesting

Bestill time til testing for koronavirus ved å ringe legekontoret på telefon 57789520.

Har du luftvegssymptom som feber, nysing, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand?  Då kan du ha korona og bør halde seg heime.  Ungdom og vaksne bør ha ein negativ test før ein går på jobb eller skule.

Hugs at du kan bli smitta sjølv om du er fullvaksinert, så reglane gjeld uansett vaksinestatus.

> FHI om kva du skal gjere dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.

Reglar for testing

Det er utarbeidd nasjonale råd og reglar for testing.  Råd og reglar kan du lese meir om på helsenorge.no sine sider ->   Du finn òg informasjon om når du bør vere i karantene eller isolasjon.

 • Alle med nyoppstått luftvegssymptom eller andre symptom på korona bør teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Uvaksinerte husstandsmedlemer under 18 år til person som er stadfesta smitta med korona, det vert tilrådd at desse føl eitt av dei to testregima (kvar dag med hurtigtest eller annankvar dag med PCR-test, begge i 7 dagar).
 • Vaksne husstandsmedlemer til stadfesta smitta person vert tilrådd å teste seg to gangar i løpet av ei veke.  Nærkontaktar bør halde seg heime til dess det føreligg negativt første prøvesvar.

Hurtigtest/sjølvtestIllustrasjonsfoto - Klikk for stort bilete 

 Sjølvtestane skal brukast til følgjande prioriterte grupper:

Per 16.12.21: Prioritering etter Helsedirektoratet sine retningslinjer:

 • Personar i kritiske samfunnsfunksjonar
 • Personar som har symptom: Barn og unge (7-18 år), tilsette i barnevernsinstitusjon eller på institusjon med psykisk utviklingshemma og liknade, tilsette i helse og omsorgstenesta.
 • Jamleg testing av barn og unge, særleg i område med vedvarande høgt smittetrykk.
 • Jamleg testing i helse og omsorgstenesta i einskildsituasjonar og i område med vedvarande høgt smittetrykk.
 • Personar med luftvegssymptom, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Husstandsmedlemer og tilsvarande nære.
 • Øvrige nærkontaktar til stadfesta smitta som ikkje er fullvaksinert eller har hatt korona.
 • Jamleg testing av helsepersonell i tråd med retningslinene. (FHI)
 • Målretta jamleg testing av uvaksinerte ved større smitteutbrot. (FHI) 
 • Jamleg testing i skular med høgt smittetrykk.

Sjølvtest kan du få ved å vende deg til legekontoret, telefon 57789520.
Andre, som ikkje er i prioritert gruppe, må kjøpe hurtigtest på apoteket.

Personar som testar positivt på sjølvtest, må ta PCR-test for å få stadfesta resultatet.
Ringe legekontoret for tinge time til PCR-test, telefon 57789520.

Slik finn du prøvesvar

Du finn prøvesvaret på koronatesten på helsenorge.no  Svar kjem vanlegvis 1 - 4 døgn etter at prøven blei tatt, og du får varsel frå Helsenorge når svaret er klart.   Om du ikkje kan logge deg inn på helsenorge.no må du kontakte fastlegen din for å få prøvesvaret.

Hald deg heime til dess du har fått svar!

Testar du negativt, kan du leve som normalt.  Har du symptm på forkjølelse eller influensa, rådar vi deg likavel til å halde deg heime til dess du berre har lettare symptom.

Kva gjer du ved positiv test?

 • Ved positiv test er du pålagt isolasjon.
 • Har du ein positiv sjølvtest, bør du ta ny test og få dette testa ved test på legekontoret.
 • Du bør kontakte kommunen v/smittevernlegen (legekontoret) for å informere om positivt testsvar.
 • Du bør kontakte nærkontaktane dine snarast.  For meir informasjon: > FHI: Nærkontaktar og smittekarantene.

Oppsøk hjelp dersom helsetilstanden din vert dårlegare

Om du har alvorlege luftvegssymptom, ring fastlegen din.
Er ikkje fastlegen tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente, ring legevakta på 116117.  Ved livstruande sjukdom, ring 113.

Hugs å gje melding til lege/legevakt dersom du er stadfesta smitta av korona.

Når er isolasjonstida omme?

Er du i heimeisolasjon kan isolasjontida avsluttast når det er gått minst fem døgn OG du har vore feberfri i minst 24 timar utan bruk av febernedsettande preparat (dette gjeld uavhengig av vaksinasjonsstatus).  

Men - er du smitta med omikronvarianten er isolasjonstida sju - 7 - døgn, ikkje fem.

> Les meir på FHI sine sider om oppheving av isolasjon ved korona/covid-19.

Test deg ut av smittekarantene

Det er 20.12.21 kome nye reglar om korleis du kan teste deg ut av karantene.
Sjølvtest heime, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og PCR.test kan no sidestillast for å teste deg ut av smittekarantene.