Finn viktig informasjon om:

 

Om koronatesting

Koronatesting i kommunen vert primært utført ved sjølvtest (hurtigtest).

Du kan framleis teste deg for korona, men det er ikkje lenger ei generell tilråding. Dersom du er sjuk og oppsøkjer lege, vil legen din vurdere kva vidare undersøkingar som skal utførast. 

Skular og barnehagar har heimetestar til sine tilsette og foreldre.

Slik tek du hurtigtest  

FHI tilrår no at vaksne tek hurtigtest både i hals og nase. Barn skal framleis berre ta i nase. Ta helst testen om morgonen før du har ete/drukke, eventuelt vent minimum 30 minutt frå siste inntak av mat/drikke. Ta test med same pinne: først i halsen, så i nasa. Er testen negativ og du har nyoppståtte symptom, kan du ta ny test etter 2 døgn. 

Se på FHI sine sider for mer detaljert beskrivelse.

Multi-language videos on using Covid-19 self-test (Obs! førebels ikkje oppdatert for halsprøvetaking)

Dersom du har positiv hurtigtest registrerer du dette på hjemmetest.remin.no/hyllestad.

 

PCR-test

Dersom du treng PCR-test kontakt legekontoret på telefon 57789520 for å bestille time.

> FHI sine råd om nyoppstått symptom