Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Ta koronasjekken

Det er oppretta ei ny nettside som til ei kvar tid vil vere 100 % i samsvar med råd og tiltak frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Nettsida vert drifta av legar og sjukepleiarar, men vil ikkje svare på individuelle spørsmål frå pasientar eller pårørande om smitte, symptom eller helserelaterte problemstillingar.

 

> Koronasjekken