Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Stengt barnehage og skule

I tråd med Helsedirektoratet sine smitteverntiltak er barnehagen og skulane i Hyllestad stengt frå 12.03.2020 kl. 18.00 til og med 26.03.2020 kl. 24.00.  Tiltaka kan bli forlenga.

Dette gjeld Hyllestad barnehage, Hyllestad skule, Hyllestad og Fjaler kulturskule og Hyllestad vaksenopplæring.

To moglegheiter til å få tilbod:

Kommunen er plikta å tilby skule eller barnehageplass i enkelte tilfeller.

  1. Barn til personell med kritisk samfunnsfunksjon.  > Les meir kven dette gjeld her
  2. Barn til personell med andre verksemdskritiske oppgåver.

For både pkt. 1 og 2 gjeld:

  • Barnet må vere under 12 år.
  • Barn som bur med to foresatte må ha begge foresatte i kritisk samfunnsfunksjonar og/eller andre verksemdskritiske oppgåver. 
  • Det ikkje finst andre moglegheiter for barnepass.
  • Arbeidsgjevar må på førehand kunne stadfeste at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritisk oppgåve.

Dei som treng skule eller barnehageplass må gje melding til rektor eller styrar i god tid, slik at ein kan førebu seg med tanke på personale og smitteverntiltak.
 

Kontaktinformasjon

Hyllestad barnehage - styrar Rigmor Strømskag Dale, tlf. 57789555

Hyllestad skule - rektor Kristin Eimind, tlf. 57789553


For tilsette
Tilsette i skulane og barnehagen skal møte på arbeidsplassen/arbeide heimifrå etter nærare avtale med sin leiar.


Meir informasjon
> Informasjon frå Utdanningsdirektoratet

> Informasjon frå NAV for deg som må vere heime frå jobb fordi barnehagar og skular er stengt