Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Nasjonale råd og rettleiing

Her kan du finne informasjon frå offentlege nettsider om koronaviruset:

Folkehelseinstituttet sine nettsider
Folkehelseinstituttet skal til ei kvar tid vere oppdatert med siste tilgjengelege informasjon.  Her finn du fakta, råd, informasjon om symptom, inkubasjonstid, behandling, heimekarantene, heimeisolering, reiser, arrangement og førebyggjande tiltak.
> www.fhi.no

helsenorge.no
Siste oppdaterte informasjon finn du på nettsida til helsenorge.no.  Her finn du fakta, råd og informasjon om symptom, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og førebyggjande tiltak.
> www.helsenorge.no

Regjeringa
Regjeringa si temaside om koronaviruset.
> www.regjeringen.no

Helsedirektoratet sin informasjonstelefon - 815 55 015
Finn du ikkje svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratet sin nasjonale informasjonstelefon på 815 55 015.  Her kan du få svar på generelle spørsmål, som til dømes i kva område det føregår spreiing og kva symptom du skal vere merksam på.

Anna informasjon
> Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
> Råd og informasjon til risikogrupper