Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Besøksrutinar omsorgssenteret

I samband med koronavirusutbrotet har Hyllestad kommune vedteke innstramming av besøksrutinar for sjukeheimen og omsorgsbustadane.

Det er inntil vidare stengt for besøkande både til sjukeheim og omsorgsbustadane.

Det kan gjerast unntak i enkelte tilfeller, ta i så fall kontakt med omsorgstenestene på telefon 57789600 for å gjere nærare avtale.