Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 

Besøksrutinar omsorgssenteret

Frå og med onsdag 29. april vil vi, i tråd med råd frå FHI, opne opp for besøk i sjukeheim og omsorgsbustader med følgjande rammer:

  • Pasient og besøkande må vere friske.
  • Besøk må avtalast på førehand med teamleiarane.  Ta kontakt på telefon 57789600 mandag til fredag mellom kl. 09.00 - 15.00 for å avtale tidspunkt.
  • Ikkje meir enn to besøkande per bebuar.
  • Besøk må føregå på tilvist plass, fortrinnsvis utandørs, med 2 meter avstand.
  • Maksimal besøkstid er 20 minutt.

Kontakt

Målfrid Sognnes

Leiar heimetenestene
Telefon : 577 89 605
E-post :