For deg som er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande eller arbeidsgjevar

Her kan du finne oversikt over nettsider med spørsmål og svar om koronaviruset for deg som er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande eller arbeidsgjevar.

NAV
NAV har oppretta ei samleside forarbeidstakarar, arbeidsgjevarar og sjølvstendig næringsdrivande med spørsmål og svar om koronaviruset og kva som gjeld i din situasjon.

NAV Hyllestad oppmodar brukarar til først å prøve å bruke NAV-telefonen for arbeidsgjevarar 5555 3336.  Det kan verte kapasitetsproblem lokalt med å gje god nok rettleiing til bedriftene, i tillegg til arbeidssøkjarar.

NAV Sunnfjord, Kinn, Høyanger, Askvoll, Fjaler og Hyllestad informerer felles:
 

 

KS
KS har oppretta ein artikkel med råd til kommunale arbeidsgjevarar.