Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Tryggleiksalarm

 Ein tryggleiksalarm skal sikre tryggleiken din, slik at du kan bu lengst mogleg heime.

Klikk for stort bilete

Alarmen er kopla opp mot Alarmsentralen i Flora heile døgnet via telefon, og er  ein enkel måte å varsle på og få nødvendig hjelp dersom det oppstår ein akutt situasjon.


Dersom du ut frå helsesituasjon, butilhøve og sosialt nettverk har nytte av å få tildelt tryggleiksalarm, kan du søkje om å få tildelt ein tryggleiksalarm.


Eigenbetaling
Kommunestyret fastsett årleg betalingsgebyr for tenestene: Tryggleikstelefon kostar i 2017  kr 221 pr mnd.


Korleis søkje?
Du må søkje skriftleg om heimetenester. Søknadsskjema finn du her.  Du kan og ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt søknadsskjema.

Søknaden sendast til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgssenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.


For nærare informasjon, kontakt gjerne leiar for heimetenestene Målfrid Sognnes på telefon 577 89 600/577 89 605. 

Kontakt

Eiklund sjukeheim

Eiklund sjukeheim

Omsorgstenestene
Telefon : 57789600
E-post :

Målfrid Sognnes

Leiar heimetenestene
Telefon : 577 89 605
E-post :