Finn viktig informasjon om:

 

Hjelp i heimen

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som, på grunn av sjukdom eller redusert funskjonsevne, treng praktisk hjelp, hjelpemiddel, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

Du finn meir nærare informasjon om dei ulike deltenestene under dei ulike menyboksane ovanfor.

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon 57 78 96 00