Hjelp i heimen

Klikk for stort bilete

Hjelp i heimen er eit tilbod til deg som, på grunn av sjukdom eller redusert funskjonsevne, treng praktisk hjelp, hjelpemiddel, tryggleikstiltak eller sjukepleie. 

Du finn meir nærare informasjon om dei ulike deltenestene under dei ulike menyboksane ovanfor.

Kontakt

Eiklund sjukeheim

Eiklund sjukeheim

Omsorgstenestene
Telefon : 57789600
E-post :