Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Helsestasjon

Helsestasjonen tilbyr helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

Helsestasjonen er å finne i 1. etg i Kommunehuset i tilknytning til legekontoret. Helsestasjonen har eigen inngang på

Det er ein helsesjukepleiarar, ei jordmor og ein lege tilknytt til helsestasjonen. Lege er tilstades kvar tysdag. I tillegg samarbeider ein tett med ergoterapeut og fysioterapeut.

Ny app til gravide og småbarnsforeldre

Helsestasjon- og jordmortenesta i Hyllestad har teke i bruk appen Helseoversikt. Dette er ei løysing som gjev gravide og småbarnsforeldre trygg og relevant helseinformasjon frå kvalitetssikra kjelder.

Last ned appen i dag ved å søke Helseoversikt i App Store eller Google Play. Appen er gratis.           
Ved spørsmål ta kontakt med helsesjukepleiar eller jordmor.

Kontakt oss

Leiande helsesjukepleiar:  Siv Storøy, telefonnummer 57 78 95 12 / 45 87 81 78

Jordmor:  Elisabeth Bjånes, telefonnummer 57 78 95 13 / 95 70 54 59

 

Kontakt

Siv Storøy

Leiande helsesjukepleiar
Telefon : 57789512
E-post :