Helsestasjon

Helsestasjonen tilbyr helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

Helsestasjonen er å finne i 1. etasje i kommunehuset i tilknytning til legekontoret. Helsestasjonen har eigen inngang på baksida (mot sør).

Det er ein helsesjukepleiarar, ei jordmor og ein lege tilknytt til helsestasjonen. Lege er tilstades kvar tysdag. I tillegg samarbeider ein tett med ergoterapeut og fysioterapeut.

Ny app til gravide og småbarnsforeldre

Helsestasjon- og jordmortenesta i Hyllestad har teke i bruk appen Helseoversikt. Dette er ei løysing som gjev gravide og småbarnsforeldre trygg og relevant helseinformasjon frå kvalitetssikra kjelder.

Last ned appen i dag ved å søke Helseoversikt i App Store eller Google Play. Appen er gratis.           
Ved spørsmål ta kontakt med helsesjukepleiar eller jordmor.

Kontakt oss

Leiande helsesjukepleiar: Marthe Eimind, telefonnummer 57 78 95 12.

 

Marthe Eimind
Kst. helsesjukepleiar
E-post
Telefon 57 78 95 12
Mobil 994 30 421