Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom 13-20 år og jordmorteneste.

Helsestasjonen finn du i kommunehuset på Hyllestad i første etasje, i same etasje som legekontoret.

Opningstider:
Helsestasjonen har litt redusert kapasitet i oktober og november. 
Frå 20.11.2018 vil helsestasjonen ha fast opningstid kvar tirsdag, andre dagar etter behov.

Kontakt helsestasjonen/helsesøster Miriam Høberg, frå 20.11.2018 ny helsesøster Hilde Marit Trovåg.

 • Tlf 57 78 95 12
 • Tlf 57 78 95 00

Jordmor Elisabeth Bjånes er i fødselspermisjon.

 • Så lenge jordmor har permisjon vil det vere fastlegen som tek svangerskapskontroll.  Du tingar time på vanleg måte, telefon 577 89 520. 

Helsestasjonen er eit tilbod om

 • barnevaksinasjon
 • helseundersøkingar
 • førebyggjande psykososialt arbeid
 • opplysningsverksemd
 • heimebesøk
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov 
 • svangerskapsomsorg

 

 

 

 

 

Kontakt

Miriam Høberg

Helsesøster
Telefon : 577 89 512
E-post :