Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Fysioterapi

Kommunal fysioterapeutKlikk for stort bilete  

Hyllestad kommune har eigen fysioterapeut i omsorgstenesta som organiserer fysikalsk behandling og trening for pasientar ved sjukeheimen og i heimetenestene. 

Fysioterapeuten er knytt til omsorgstenestene og er koordinator i høve til varige og samansette tenester/individuell plan.

Kontakt gjerne fysioterapeut Kristina Østerhus.

 

Private fysioterapeutar

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn dei i underetasjen i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 eller  99 52 15 28.

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47.

Kontakt

Kristina Østerhus

Fysioterapeut
Telefon : 918 75 861
E-post :

Jim-Roar Wolff

Ergoterapeut
Telefon : 900 60 439
E-post :