Fysioterapi

Hyllestad kommune har eigen fysioterapeut i omsorgstenesta som organiserer fysikalsk behandling og trening for pasientar ved sjukeheimen og i heimetenestene. 

Fysioterapeuten er knytt til omsorgstenestene og er koordinator i høve til varige og samansette tenester/individuell plan.

Kontakt gjerne fysioterapeut Kristina Østerhus.

 

Private fysioterapeutar

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn dei i underetasjen i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 eller  99 52 15 28.

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47.

Jim-Roar Wolff
Ergoterapeut
E-post
Telefon 57 78 96 02
Mobil 900 60 439