Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Fysioterapi

Kommunal fysioterapeutKlikk for stort bilete  

Hyllestad kommune har eigen fysioterapeut i omsorgstenesta som organiserer fysikalsk behandling og trening for pasientar ved sjukeheimen og i heimetenestene. 

Fysioterapeuten er knytt til omsorgstenestene og er koordinator i høve til varige og samansette tenester/individuell plan.

Kontakt gjerne fysioterapeut Kristina Østerhus.

 

Private fysioterapeutar

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn dei i underetasjen i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 eller  99 52 15 28.

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47.

Kontakt

Kristina Østerhus

Fysioterapeut
Telefon : 918 75 861
E-post :

Jim-Roar Wolff

Ergoterapeut
Telefon : 577 89 602
E-post :