Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Fysioterapi

Kommunal fysioterapeutKlikk for stort bilete  

Hyllestad kommune har eigen fysioterapeut i omsorgstenesta som organiserer fysikalsk behandling og trening for pasientar ved sjukeheimen og i heimetenestene. 

Fysioterapeuten er knytt til omsorgstenestene og er koordinator i høve til varige og samansette tenester/individuell plan.

Kontakt gjerne fysioterapeut Kristina Østerhus.

 

Private fysioterapeutar

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn dei i underetasjen i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 eller  99 52 15 28.

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47.

Kontakt

Kristina Østerhus

Fysioterapeut
Telefon : 918 75 861
E-post :

Jim-Roar Wolff

Ergoterapeut
Telefon : 577 89 602
E-post :