Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Ledige tomter

 

Er du på utkikk etter draumetomta?  I så fall kan Hyllestad vere kommunen du leitar etter.


Kommunen har ledige og tilrettelagde tomter i tre kommunale byggefelt. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

For dei som ynskjer større tomt enn dei som ligg i reguleringsplanen, er det mogeleg å kjøpe to tomter ved sidan av kvarandre og slå desse saman til ei større tomt. Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt på Sørbøvåg, Hyllestad og i Leirvik, og har storleik frå 1000 til 1300 m2. 

Hyllestad kommune ynskjer nye innbyggjarar velkomen, og satsinga på attraktive tomter kjem samstundes som kommunen har jobba mykje med nærings- og samfunnsutvikling dei siste åra. Om du tykkjer dette ser interessant ut, ikkje nøl med å kontakte oss.

Dei kommunale tomtene kostar 150.000,- + 20,- per m2.

Her er ei liste over ledige tomter rundt om i kommunen. Områda er synt ved reguleringsplanane for områda. Per no gjeld det desse felta:

Kommunale:

Private:

For meir informasjon om dei private, ta kontakt med dei nemnte over.

Det er og mange ledige hyttetomtar i kommunen. Ta kontakt so kan me hjelpe deg.

Sjå meir frå grendene her:

Ta kontakt med leiar for Plan og utvikling, Gaute Lundeland, for meir informasjon på telefon 57789529 eller e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no eller gaute.lundeland@hyllestad.kommune.no