Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Kommunale bustader

Dersom du ønskjer å leige ein kommunal bustad må du gjerne sende oss ein søknad. 

Du finn søknadsskjema her > Leige av kommunal bustad
 

Du må logge inn med med BankID for at informasjonen du gir skal vere så sikra som mogleg, søknaden vert sendt elektronisk til sakshandsamar.

Dersom du ikkje har BankID, ta kontakt med kommunen for å få tilsendt papirskjema.

Papirsøknader kan sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad.
 

Nokre av bustadane er øyremerka vanskelegstilte på bustadmarknaden.  Dersom du søkjer om å få bu i ein av desse bustadane, må du skrive det i søknaden din.

Liste over kommunale bustader.  Husleiga er oppgitt per månad, inkludert kommunale avgifter.  Straum og ev. internett vil komme utanom.

Kommunale bustader
Bustad Pris per mnd Merknad
Rekkjehusvære, Nedre Heggebøen (Hola), 4 leiligheiter - 2 sov 5 348
Rekkjehusvære, Ytre Bøvegen - 3 sov 4 900
Rekkjehusvære, Ytre Bøvegen - 2 sov 3 730
Rekkjehusvære, Leirvik (Heggebøneset), 3 leiligheiter - 1 sov 5 348
Rekkjehusvære, Nedre Heggebøen (gartneritomta), 2 leiligheiter - 3 sov 7 500 Behovsprøvd
Rekkjehusvære, Nedre Heggebøen (gartneritomta), 4 leiligheiter - 2 sov 9 000 Behovsprøvd
Einebustad, Lifjordvegen, Hyllestad, hovudetg., 3 sov 5 666
Einebustad, Lifjordvegen, Hyllestad, kjellaretg., 1 sov 4 150
Rekkjehusvære, Myklebustlia, 4 leiligheiter - 1 sov 5 348
Rekkjehusvære, Myklebustlia, 2 leiligheiter - 2 (3) sov 7 500 Behovsprøvd
Rekkjehusvære, Myklebustlia, 1 leiligheit - 3 sov 9 500 Rekrutteringsbustad
Elin Garnes Solås
Stabsleiar HR & økonomi
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 905 07 908