Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Byggesak - generell informasjon

I Hyllestad er byggesakstenesta knytta til avdeling for Plan- og utvikling.

Har du spørsmål om byggesaker, kontakt bygningssjef Margun Hyenes tlf 57 78 95 30 , epost: postmottak@hyllestad.kommune.no.  Avtal på førehand om du vil ha eit møte.

 

Bygging og rivning er alltid søknadspliktig for:

  • bygningar eller tilbygg kor nokon skal bu eller overnatte
  • garasjer, boder og andre bygningar over 50 m²
  • tilbygg over 15 m²
  • alle typar påbygg

Går du med byggjeplanar, er det lurt å undersøkje kva som må til av søknad og løyve i god tid. Orienter deg vidare med hjelp av menypunkta over, og info nedanfor eller ta kontakt med kommunen.

 

NB! Byggsøk utgår hausten 2020. sjå her for info .

 

Verktøy og veivisarar - spørsmål og svar om byggesak

 

Kva må til for å sende inn ein byggesøknad ?

 

Nye søknadskjema for privatpersoner

 

Bygg utan å søkje ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre nyttige lenkjer:

Direktoratet for byggkvalitet ( DIBK )

Digital byggesøknad

Byggesaksblankettar for utskrift

Prisliste 2021 (PDF, 4 MB)

Forskrift om byggesaksgebyr (PDF, 90 kB)

Korleis finne arealplan og planbestemmelsar for eigedomen din