Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Byggesak - generell informasjon

I Hyllestad er byggesakstenesta knytta til avdeling for Plan- og utvikling.

Har du spørsmål om byggesaker, kontakt bygningssjef Margun Hyenes tlf 57 78 95 30 , epost: postmottak@hyllestad.kommune.no.  Avtal på førehand om du vil ha eit møte.

Går du med byggjeplanar, er det lurt å undersøkje kva som må til av søknad og løyve i god tid. Orienter deg vidare med hjelp av menypunkta over, og info nedanfor eller ta kontakt med kommunen.

 

Verktøy og veivisarar - spørsmål og svar om byggesak

 

Kva må til for å sende inn ein byggesøknad ?

 

Nye søknadskjema for privatpersoner

 

Bygg utan å søkje ?

 

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Andre nyttige lenkjer:

Direktoratet for byggkvalitet ( DIBK )

ByggSøk (elektronisk byggesøknad)

Byggesaksblankettar for utskrift

Byggesaksgebyr 2018 (PDF, 133 kB)

Forskrift om byggesaksgebyr (PDF, 90 kB)

Korleis finne arealplan og planbestemmelsar for eigedomen din

Kontakt

Margun Hyenes

$(TITTEL)
Telefon : 57789530
E-post :