Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Samanføying av eigedom

Eigedomar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman. Eigedomar som blir samanføyd skal i utgangspunktet utgjere eit samanhengande areal.

 

Slik søkjer du om samanføying

Send søknadsskjema til kommunen. skjemaet må vere undertegna av heimelshavar. Dersom nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må dette ordnast opp før ei eventuell samanføying kan ta plass.

Legg ved kart over dei eigedomane som skal samanføyast.

Kontakt

Marius Aase Jørgensen

Ingeniør
Telefon : 57789529
E-post :