Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Samanføying av eigedom

Eigedomar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman. Eigedomar som blir samanføyd skal i utgangspunktet utgjere eit samanhengande areal.

 

Slik søkjer du om samanføying

Send søknadsskjema til kommunen. skjemaet må vere undertegna av heimelshavar. Dersom nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må dette ordnast opp før ei eventuell samanføying kan ta plass.

Legg ved kart over dei eigedomane som skal samanføyast.

Kontakt

Marius Aase Jørgensen

Ingeniør
Telefon : 57789529
E-post :