Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Samanføying av eigedom

Eigedomar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman. Eigedomar som blir samanføyd skal i utgangspunktet utgjere eit samanhengande areal.

 

Slik søkjer du om samanføying

Send søknadsskjema til kommunen. skjemaet må vere undertegna av heimelshavar. Dersom nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må dette ordnast opp før ei eventuell samanføying kan ta plass.

Legg ved kart over dei eigedomane som skal samanføyast.

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon 57 78 95 29
Mobil 1