Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Konsesjonsfritak

Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig.

Det finst mange unntak frå konsesjonsplikta. Ofte kan ein fri seg frå konsesjon ved utfylling av skjema eigenfråsegn om konsesjonsfritak.

Konsesjonsforholdet må vere registrert i matrikkelen før ein sender inn skøyte til Kartverket.

Skjemaet sendast til Landbruksforvaltninga for Askvoll, Fjaler og Hyllestad. Dei handsamar og registerer konsesjonsforholdet i matrikkelen.

E-post Landbruksforvaltninga: postlaf@askvoll.kommune.no

Landbrukssjef, Geir Grytøyra: geir.knut.grytoyra@askvoll.kommune.no

 

 

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon 57 78 95 29
Mobil 1