Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Grensepåvising

Grensepåvising

Dersom ein eigedom manglar grensemerker, kan kommunen etter søknad sette ut grensemerker.

Det skal i alle former for klarlegging av grenser, også der det er ei rein utstikking i samsvar med tidlegare oppmålingsforretning (målebrev og liknande), haldast ei oppmålingsforretning.

Dersom klarlegginga gjeld grenser som er koordinatfesta i tidlegare oppmålingsforretning, og nye koordinatar ikkje avviker frå tidlegare koordinatar med meir enn 10 cm, skal matrikkelbrev berre utskrivast når dette er særskild krevd. Kommunen skal i så fall berre underrette partane om at forretninga er gjennomført.

 

Slik ber du om grensepåvising

Send inn rekvisisjon om oppmålingsforretning, og kryss av for punkt 3.2. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som skal påvisast.

 

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon 57 78 95 29
Mobil 1