Grensepåvising

Grensepåvising

Dersom grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatfesta grense er borte, kan du bestille ein ny grensepåvising. 

 

Slik ber du om grensepåvising

Ta kontakt med ein av kontaktpersonane, gjerne på e-post, og be om grensepåvising. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som skal påvisast.

 

Kontakt

Marius Aase Jørgensen

Ingeniør
Telefon : 57789529
E-post :