Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Grensepåvising

Grensepåvising

Dersom grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatfesta grense er borte, kan du bestille ein ny grensepåvising. 

 

Slik ber du om grensepåvising

Ta kontakt med ein av kontaktpersonane, gjerne på e-post, og be om grensepåvising. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som skal påvisast.

 

Kontakt

Marius Aase Jørgensen

Ingeniør
Telefon : 57789529
E-post :