Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Grensepåvising

Grensepåvising

Dersom grensemerke for ei tidlegare oppmålt og koordinatfesta grense er borte, kan du bestille ein ny grensepåvising. 

 

Slik ber du om grensepåvising

Ta kontakt med ein av kontaktpersonane, gjerne på e-post, og be om grensepåvising. Legg gjerne ved kartutsnitt der du har merka av kva for grensepunkt som skal påvisast.

 

Kontakt

Marius Aase Jørgensen

Ingeniør
Telefon : 57789529
E-post :