Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Grensejustering

Kommunen kan justere ei grense mellom to eigedomar ved grensejustering, dersom det gjeld overføring av små areal.

Hovudregelen for grensejustering er:

  • ein eigedom kan få auka eller redusert arealet med inntil 5 %.
  • maksimalt areal som kan grensejusterast er 500 m2, uavhengig av prosentandel.
  • ingen eigedom kan avgi meir enn 20 % av sitt areal før justeringa.

Grensejusteringar kan gjerast mellom alle type eigedomar, og blir ikkje tinglyst. Slike saker skal handsamast hjå kommunen ved oppmålingsforretning og føre dei nye grensene i matrikkelen.

Meir informasjon om grensejustering finn du i matrikkellova og matrikkelforskrifta.

Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Hugs at alle eigarar av involverte eigedomar må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønska endring/justering av grensene.
Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon 57 78 95 29
Mobil 1