Sosiale tenester i NAV Hyllestad

På NAV Hyllestad kan du få følgjande tenester:

  • Råd og rettleiing dersom du har vanskar med økonomi, gjeld, bustad, helse, familieforhold eller anna.
  • Økonomisk sosialhjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.
  • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarar å skaffe deg dette sjølv.
  • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar.
  • Kvalifiseringsprogram dersom du har nedsett arbeids- og inntektsevne, og ikkje har rett til ytingar etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova. 

Korleis søkje?

Søknad om alle tenester må vere skriftleg.  NAV-kontoret kan hjelpe deg med å skrive søknaden dersom du har vanskar med dette.

Alle som søkjer om sosiale tenester får ei individuell samtale der vi kartlegg behov for tenester.

Treng du hjelm til å fylle ut søknaden, ta kontakt:

Kontaktinformasjon NAV Hyllestad:

Telefon 55 55 33 33 (08:00 - 15:30)
Ope mandag, tysdag og torsdag 10:00 - 14:00

Adresse:  Bankbygget, 6957 Hyllestad

 

Gjeldsrådgjeving

Dersom du har økonomiske problem kan du òg ringe:

> Økonomirådstelefonen i NAV - ring 800GJELD 

> Chat med NAV om økonomiske problem.

Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp. 

Det er gratis å ringe frå fasttelefon.  Ringer du frå mobiltelefon, kan vi ringe deg tilbake om du ønskjer det.

Kontakt

Anne Merete Takle

NAV-leiar
Telefon : 55 55 33 33
E-post :