Leiing og kvalitet i barnehagen

 Hyllestad kommune har valt Triangel Consulting AS til gjennomføring av programmet "Ledelse og kvalitet" i barnehagen.  Dette er eit felles utviklingsprogram for leiing av systematisk arbeid med kvalitet i barnehagane i Askvoll og Hyllestad kommunar.

Vi starta opp prosjektet med ein felles «Kich-off» i Askvoll 20. oktober 2015.

Programmet «Kvalitet og ledelse» tar utgangspunkt i barnehagane sitt behov for betring og utvikling i møte med framtida.

 

Formål: Å utvikle barnehagen til lærande organisasjonar med vekt på kvalitet.

Mål:
Tilbodet i barnehagane vert opplevd som heilskapleg og likeverdig. Alle barnehagane arbeider systematisk og utan opphald med kvalitet etter same metode.

Barnehagane har felles plattform for leiing og arbeid med kvalitet. Det er tydleg leiing med fokus på fag og aktiv medverknad i alle ledd.

Barnehagane har teikn på å vere lærande organisasjonar. Barnehagane har felles kultur med vekt på systematisk arbeid med kvalitet, læring, utvikling, gode faglege resultat og positivt arbeidsmiljø.

Delmål:

  • Krav og forventningar til ulike leiarroller er avklart.
  • Barnehagar og avdelingar i same kommune har felles fokusområde.
  • Barnehagar og avdelingar i same kommune har same faglege standard for valt fokusområde.
  • Kvar avdeling har definert ”beste praksis” og avleverer resultat.
  • Rolla som pedagogisk leiar er styrka.
  • Aktiv medverknad i alle ledd.
  • Tydeleg og nær leiing med fagleg autoritet.
  • Metode for evaluering av beste praksis er prøvd.
  • Samarbeid mellom barnehagar er prøvd.
  • Standard er dokumentert i kvalitetssytemet.

 

Fokus standard med indikatorer 2017-2018 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport frå Ekstern vurdering: http://webfronter.com/hafs/HAFS/ff_files/Filer/Barnehagevurderingar/2016/Hyllestad_barnehage

 

 

Kontakt

Natalia Nowak-Kunc

Natalia Nowak-Kunc

Styrar (permisjon til 01.08.18)
Telefon : 57 78 95 58
E-post :