Leiing og kvalitet i barnehagen

 Hyllestad kommune har valt Triangel Consulting AS til gjennomføring av programmet "Ledelse og kvalitet" i barnehagen.  Dette er eit felles utviklingsprogram for leiing av systematisk arbeid med kvalitet i barnehagane i Askvoll og Hyllestad kommunar.

Vi starta opp prosjektet med ein felles «Kich-off» i Askvoll 20. oktober 2015.

Programmet «Kvalitet og ledelse» tar utgangspunkt i barnehagane sitt behov for betring og utvikling i møte med framtida.

 

Formål: Å utvikle barnehagen til lærande organisasjonar med vekt på kvalitet.

Mål:
Tilbodet i barnehagane vert opplevd som heilskapleg og likeverdig. Alle barnehagane arbeider systematisk og utan opphald med kvalitet etter same metode.

Barnehagane har felles plattform for leiing og arbeid med kvalitet. Det er tydleg leiing med fokus på fag og aktiv medverknad i alle ledd.

Barnehagane har teikn på å vere lærande organisasjonar. Barnehagane har felles kultur med vekt på systematisk arbeid med kvalitet, læring, utvikling, gode faglege resultat og positivt arbeidsmiljø.

Delmål:

 • Krav og forventningar til ulike leiarroller er avklart.
 • Barnehagar og avdelingar i same kommune har felles fokusområde.
 • Barnehagar og avdelingar i same kommune har same faglege standard for valt fokusområde.
 • Kvar avdeling har definert ”beste praksis” og avleverer resultat.
 • Rolla som pedagogisk leiar er styrka.
 • Aktiv medverknad i alle ledd.
 • Tydeleg og nær leiing med fagleg autoritet.
 • Metode for evaluering av beste praksis er prøvd.
 • Samarbeid mellom barnehagar er prøvd.
 • Standard er dokumentert i kvalitetssytemet.

 Triangel.png - Klikk for stort bilete

 

BESTE PRAKSIS – AVD. GLIMMER

For å oppnå god kvalitet på det pedagogiske arbeidet med språkutvikling i leiken ute skal eg som medarbeidar:

 • Tulle og leike med språket i leik på dissa og andre leikesituasjonar, ved å bruke songar, rim og regler
 • Vere undrande i lag med barna, sette ord på det vi ser, gjer og leikar/konkretar vi brukar

BESTE PRAKSIS – AVD. GRANAT

For å oppnå god kvalitet i det pedagogiske arbeidet med språkutvikling i frileiken ute, skal eg som medarbeider på avdeling Granat:

 • Hjelpe alle barna til å ha nokon å leike med/vere med
 • Delta i barna sin leik, forklare handlingar, løyse ueinigheit/konfliktar og hjelpe leiken vidare
 • Sette ord på det eg gjer, utstyr eg brukar, forklare og vise konkreter.

BESTE PRAKSIS – AVD. KONGLOMERAT

For å oppnå god kvalitet på det pedagogiske arbeidet med språkutvikling i leiken ute skal eg som medarbeidar:

 • Bruke rim og regler, song og bøker i lag med barna
 • Ta kontakt, spørje og avklare når eg ser barn som er utanfor i leik.

BESTE PRAKSIS – AVD. SKIFER

For å oppnå god kvalitet på det pedagogiske arbeidet med språkutvikling i leiken ute, skal eg som medarbeidar:

 • vere nærverande, aktiv og deltakande vaksen i barna sin uteleik
 • vere barna si stemme og sette ord på alt vi og dei gjer (og vere bevisst på at det vi seier stemmer med det som kroppsspråket syner)

 

 

Resultat frå brukarundersøkinga i Hyllestad barnehage

Tema : Vaksenrolla i barns språkutvikling i leiken ute.

Vi vil takke alle for deltakinga av undersøkinga. Det er viktig for oss at de som foreldre kan vere med å påverke barnehagen sin kvardag og gje oss tilbakemelding på den jobben vi gjer.

Svarprosent 67% - 34 stk., (ein leverte blank). 16 stk. har ikkje svart (33%)

 

grønn- altid

gul- av og til

raud- sjelden eller aldri

 

Eg opplever at barn og vaksne syner leikeglede og gode samspelsferdigheiter ( har godt samspel) i leiken ute:

27

88%

6

18%

 

 

 

 

 

Eg opplever at barn og vaksne nytter språket aktivt i leiken.

 

24

73%

9

27%

 

 

 

 

Eg opplever at den vaksne gir språkleg støtte til barnet.

 

24

73%

9

27%

 

 

 

 

Her er kommentarene som vi har fått frå foreldra:
  • Vanskeleg å vurdere, sidan vi som foreldre ser barna lite i leiken ute. Kun av og til ved henting av barna.
  • Eg er fornøyd med bhg.
  • Det er litt vanskelig å svare på spørsmåla, sidan det kun er når ungane blir henta vi ser dei ute. Dei er heller ikkje alltid ute på det tidspunktet dei blir henta.
  • 1.vanskeleg å gje eit svar, då vi sjeldan ser leiken ute og korleis den foregår. 2. alternativ «grøn» (alltid) kunne godt vore bytta ut med ofte.
  • We can give an opinion over what we see when we pick up our kid, but it is quiet difficult because it is few minutes. Your hard work with the kids. Keep it up!!
  • Vanskeleg å vurdere, sidan vi som foreldre ser barna lite i leiken ute. Kun av og til ved henting av barna.
 
Resultantane viser tydeleg at de som foreldre er godt fornøyd med vårt arbeid med voksenrolla i barns språkutvikling i leiken ute. Dette er ein viktig tilbakemelding for oss som vi vil fortsette å arbeide med.
På same tid i brukarundersøkinga påpeikar deke foreldre at det var vanskeleg å svare på spørsmåla ut i frå slik dei var formulert. Vi har erfart at til neste år må vi vere meir tydeleg på spørsmålsformuleringa, slik at foreldra har moglegheit for å svare på brukarundersøkinga.
Vi har også hatt ekstern vurdering av barnehagen på tema. Rapporten vert offentleggjort på heimesida til barnehagen www.hyllestad.kommune.no frå midten av mai.
 
 
Med vennleg helsing
Personale i Hyllestad barnehage

 

Ekstern vurdering - Klikk for stort bilete

 

 

Rapport frå Ekstern vurdering: http://webfronter.com/hafs/HAFS/ff_files/Filer/Barnehagevurderingar/2016/Hyllestad_barnehage

 

 

Ansvarleg Natalia Nowak-Kunc. Sist endra 03.06.2016
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Natalia Nowak-Kunc

Natalia Nowak-Kunc

Styrar Hyllestad barnehage
Telefon : 57 78 95 58
E-post :
 
 
Login for redigering