Samarbeid heim - barnehage

samarbeid.jpg - Klikk for stort bilete

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen

ivareta barn sine behov for omsorg og leik, og fremme

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

- Barnehagelova § 1 Formål, 1. lekken.

Det er foreldra som har ansvaret for bornas oppseding og danning. Barnehagen representerer eit kompletterande miljø til heimen og barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

Vi vil ha fornøgde foreldre og kontakten skal bygge på forståing og samarbeid. Med forståing meinast gjensidig respekt og anerkjenning for kvarandre sitt ansvar og oppgåver i høve barnet.

Foreldre og personale har eit felles ansvar for at borna trivst og utviklar seg på ein best mogeleg måte. Foreldra skal vere trygge på at barnet deira vert sett og respektert. Dei skal kunne ta opp ting som vedkjem barnehagen eller barnet sitt, når det måtte passe og sjølv om det skulle innebere kritikk. Vi ynskjer at det skal vere tid og høve til uformell kontakt ved bringing og henting, sjølv om det mange gonger er svært travelt på desse tidene. To individuelle samtalar (haust og vår) ligg fast, men dersom det er ynskje eller behov tek vi samtalar gjennom heile året.

 

I Hyllestad barnehage har vi foreldreråd

Foreldre har rett til å bli høyrd og skal ha høve til å påverke – både som enkeltforeldre – og i samarbeid.

Alle foreldre/føresette er med i foreldrerådet og møtest ved behov, men minst to gonger i året. Foreldrerådet skal fremje samarbeidet mellom heim og barnehage og har rett til å få seg førelagt saker av betyding, før avgjerd vert fatta.

 

Foreldrerådsleiar : Grete Ekløv Aas

Nestleiar:   Maren Lie Malmo

Arbeidsutval: Nora Liebich Bø og Anette Bøe Wolff

       

Referat frå foreldremøte 20. september 2017  (PDF, 271 kB)

Informasjon om PPT på foreldremøte  (PDF, 126 kB)

Informasjon om språkløype  (PDF, 295 kB)            

Referat frå foreldremøte avdeling Konglomerat (PDF, 67 kB)

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Natalia Nowak-Kunc

Natalia Nowak-Kunc

Styrar (permisjon til 01.08.18)
Telefon : 57 78 95 58
E-post :
Rigmor Strømskag Dale

Rigmor Strømskag Dale

Styrar Hyllestad barnehage
Telefon : 57789555
E-post :
 
 
Login for redigering