Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 

Skjemaoversikt

Her finn du ei oversikt over skjema som er tilgjengelege per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på nettet og sendast inn elektronisk. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

 

Postadresse:
Hyllestad kommune
6957 Hyllestad

Bustad og eigedom
Helse- og omsorgstenester
Næring
Opplæring
Vatn, avløp og renovasjon
Ymse