Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Velkomen til søknadssenteret

Hyllestad kommune ønskjer å legge mest mogleg til rettes for elektronisk dialog med innbyggjarane.  Nedanfor vil du finne skjema som du kan bruke i ulike høver i kontakt med kommunen.

Takk for at du nyttar digitale skjema, dette gir deg som brukar, og oss som handsamarar, betre kvalitet og effektivitet.

 

Elektroniske skjema
Her finn du elektroniske skjema du kan fylle ut på nettet og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen, alternativ nytte MinID som innlegging.

I tillegg får du ei oversikt over dei skjema du har sendt inn, med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis me handterer innsende skjema og anna informasjon me registrerer om deg.

 

Papirskjema
Papirskjema må du framleis sende inn per post til:

Hyllestad kommune
Lifjordvegen 7

6957 Hyllestad

 

Bustad og eigedom
Helse- og omsorgstenester
Næring
Opplæring
Vatn, avløp og renovasjon
Ymse