Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Velkomen som jobbsøkjar i Hyllestad kommune

> Sjå ledige stillingar i Easycruit             > Sjå/endre CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du bli vår nye medarbeidar?  Søk jobb i Hyllestad kommune

 

Kort om søkjeprosessen
Vil du søkje på ei ledig stilling i Hyllestad kommune, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk.  Dette gjer du ved å opprette ein eigen brukarident og eit passord i Easycruit.

Når du har sendt oss ein søknad vil du få ein automatisk e-post som stadfestar at søknaden din er motteken.  Vi nyttar Easycruit i kommunikasjon i ein tilsettingsprosess, som oftast via e-post.  Om du ikkje mottek ein e-post når du sender inn søknaden din, sjekk gjerne spamfilter/søppelpost om melding frå kommunen ligg der.

CV i basen vår
Du treng ikkje å registrere ny CV for kvar gang du søkjer ein jobb i Hyllestad kommune.  Du brukar den CV'en du har lagt inn i Easycruit og skriv ein kortfatta søknadstekst i tillegg.  Du kan sjølv slette din CV når du ikkje lenger ønskjer å ha den liggande i CV-basen vår.   Ein CV blir ikkje liggande lenger enn 6 månader i basen.

Generell søknad
Hyllestad kommune er ein offentleg organisasjon som i tråd med offentleg lovverk og kommunen sitt personalreglement er pliktig å lyse ut alle ledige stillingar.  Dette gjeld både faste stillingar og vikariat.  Vi har soleis ikkje høve til å motta opne søknader eller foreta tilsettingar via slike henvendigar.  Alle ledige stillingar vert lagt ut på nettsidene våre.

Opne søknader
Vi har ikkje moglegheit for å motta opne søknader, men ønskjer du informasjon om eventuelle karrieremoglegheiter i Hyllestad kommune kan du ta kontakt med personalsjef Elin Garnes Solås på e-post elin.garnes.solas@hyllestad.kommune.no eller på telefon 577 89 504.

Politiattest
Ei rekkje stillingar krev at du viser fram politiattest før tiltreding. Du treng ikkje vise fram slik attest når du søkjer, men før du tek til i stillinga.  Arbeidsavtale vert skrive med atterhald om at tilfredsstillande politiattest kan visast fram før tiltreding i stillinga.

Du treng politiattest dersom du søkjer stilling innan barnevern, brannvern, helsepersonell som arbeider med born, utviklingshemma eller skal oppnemnast som representant for mindreårige asylsøkjarar, barnehage, skulefritidsordning og grunnskulen.

Du søkjer om politiattest elektronisk via www.politi.no/tjenester/politiattest eller sender inn søknadsskjema på papir til politiet.  Du kan bruke tilsendt arbeidsavtale som dokumentasjon, eller vi sender deg ei stadfesting på føremålet med attesten.  Ein politiattest kan ikkje vere eldre enn 3 månader.

Offentleg søkjarliste 
Vi gjer merksam på at namn på søkjar til dei ulike stillingane kan verte offentleggjort, sjølv om du som søkjar har bedt om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf. offentleglova § 25.  Du vil i så fall verte kontakta på førehand.

 

Hyllestad kommune ønskjer deg velkomen som søkjar til stilling hos oss!

Elin Garnes Solås
Stabsleiar HR & økonomi
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 905 07 908