Listeforslag for kommunestyrevalet 2023

Pari eller grupper som ønskjer å stille lister til kommunestyrevalet 2023, må ha levert listeforslag til valstyret innan 31. mars kl. 12.

Meir informasjon om krav til listene, korleis du opprettar ei liste og fristar finn du på VALGdirektoratet sine sider > Listeforslag

Privatpersonar som ønskjer å stille til val, må stå på eit listeforslag. Du kan anten stille for eit eksisterende parti eller du kan opprette ditt eige listeforslag. Kven som helst kan opprette liste, men visse krav gjeld for at lista skal kunne godkjennast.  

For lister som ikkje er i Partiregisteret (uavhengige lister) må vere underskrevet av 2 prosent av dei stemmeberettiga ved sist kommunestyreval (det vil sei 2 % av 978 = 20 underskrifter).

Hyllestad kommunestyre har 17 medlemer, minimumstal for å stå på lista er 7 personar og maksimum er 17 + 6 = 23 personar.

> Vallova kapittel 6 Krav til og behandling av listeforslag