Prisar og faktura frå Hyllestad kommune

Sjå fakturaene dine frå Hyllestad kommune

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over fakturaer du har fått frå kommunen.

 

Forfallsdato på fakturaer

Kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt vert fakturert fire gangar i året, mars, juni, september og desember, med forfall den 20.
Barnehage og sfo vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Helse- og omsorgstenester vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Kulturskuletenester vert fakturert to gangar per år, i juni og desember, med forfall den 20.

eFaktura

Hyllestad kommune tilbyr å betale fakturaene med eFaktura.

Du kan bruke tilsendt faktura og opprette eFaktura i nettbanken.  Fakturaen vert registrert med eFakturareferanse.  eFakturareferansen er dei åtte første siffera i KID-nummeret på fakturaen.

Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner ein faktura med kun eit klikk.  I nettbankenhar du full kontroll over betalte og ubetalte fakturaer, uansett kor i verda du befinn deg.

Du kan registrere dine fakturaer som eFaktura her

AvtaleGiro

Hyllestad kommune tilbyr Avtalegiro, og du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av fakturaer.

Fakturaen vert då trekt frå kontoen din automatisk på forfallsdato.

Treng du betalingsutsetting eller dele opp fakturaene dine?

Du kan søkje om betalingsutsetting for ein faktura.  Ver merksam på at forseinkingsrenter vil gjelde frå opprinneleg forfallsdato.  Du loggar på søknadsportalen med BankID.

Ta kontakt med økonomiavdelinga om dette er aktuelt.

Betalingssatsar på kommunale tenester

> Fullstendig prisliste 2023

Utdrag av prislista:

Kommunale avgifter og betalingssatsar 2023
Utdrag av prislista: Pris per månad
Barnehageplass, 100 % 3 000
Barnehageplass, 60 % 1 800
SFO, heil plass 2.340
SFO, halv plass 1.840
Husleige Ytre Bøe 1 6.130
Husleige Ytre Bøe 3 5 220
Husleige rekkjehusvære i Hola 5 220
Husleige Myklebustlia 20 10 495
Husleige Myklebustlia 12 og 14 8 395
Husleige Myklebustlia 7 og 9 5 950
Husleige Nedre Heggebøen 2 og 4 7 860
Husleige Nedre Heggebøen 10 og 12 9 450
Husleige Soltun, Sørbøvåg 10 300
Husleige Bøkly, Sørbøvåg 6 000
Husleige Bøkly 2-roms, Sørbøvåg 6 200
Sørvisbustad, 3-roms 9 100
Sørvisbustad, 2-roms 8 470
Sørbøtunet 10 300
Middag + levering 124
Aktiv på dagtid 40 per gong
Dagsenter 40 per dag
Eigedomsskatt 4 promille for bustad og fritidseigedom
Eigedomsskatt 7 promille for andre, t.d. næring og ubebygde tomter
Tilknytingsavgift vatn (eingangsavgift) 10.000
Tilknytingsavgift kloakk (eingangsavgift) 10.000
Abonnementsgebyr vatn 6 503 per år
Forbruksgebyr vatn 28,06 (kr/m3)
Abonnementsgebyr kloakk 1 336 per år
Forbruksgebyr kloakk 12,13 (kr/m3)
Feie- og brannsynsgebyr 529 per år
Feie- og brannsynsgebyr fritidsbustad 185 per år
Alle prisar er oppgitt utan m.v.a.
Kaja Bruaas
Økonomisjef
E-post
Telefon 57 78 95 11