OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Faktura frå Hyllestad kommune

Sjå fakturaene dine frå Hyllestad kommune

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over fakturaer du har fått frå kommunen.

 

Forfallsdato på fakturaer

Kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt vert fakturert fire gangar i året, mars, juni, september og desember, med forfall den 20.
Barnehage og sfo vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Helse- og omsorgstenester vert fakturert kvar månad, med forfall den 20.
Kulturskuletenester vert fakturert to gangar per år, i juni og desember, med forfall den 20.

eFaktura

Hyllestad kommune tilbyr å betale fakturaene med eFaktura.

Du kan bruke tilsendt faktura og opprette eFaktura i nettbanken.  Fakturaen vert registrert med eFakturareferanse.  eFakturareferansen er dei åtte første siffera i KID-nummeret på fakturaen.

Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner ein faktura med kun eit klikk.  I nettbankenhar du full kontroll over betalte og ubetalte fakturaer, uansett kor i verda du befinn deg.

Du kan registrere dine fakturaer som eFaktura her

AvtaleGiro

Hyllestad kommune tilbyr Avtalegiro, og du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro for betaling av fakturaer.

Fakturaen vert då trekt frå kontoen din automatisk på forfallsdato.

Treng du betalingsutsetting eller dele opp fakturaene dine?

Du kan søkje om betalingsutsetting for ein faktura.  Ver merksam på at forseinkingsrenter vil gjelde frå opprinneleg forfallsdato.  Du loggar på søknadsportalen med BankID.

Ta kontakt med økonomiavdelinga om dette er aktuelt.

Betalingssatsar på kommunale tenester

Utdrag av prislista:

Kommunale avgifter og betalingssatsar 2022
Utdrag av prislista: Pris per månad
Barnehageplass, 100 % 2.500
Barnehageplass, 60 % 1.500
SFO, heil plass 2.340
SFO, halv plass 1.840
Husleige Ytre Bøe 1 6.130
Husleige Ytre Bøe 3 5.070
Husleige rekkjehusvære i Hola 5.070
Husleige Myklebustlia 20 10.190
Husleige Myklebustlia 12 og 14 8.150
Husleige Myklebustlia 7 og 9 5.785
Husleige Nedre Heggebøen 2 og 4 7.650
Husleige Nedre Heggebøen 10 og 12 9.180
Husleige Soltun, Sørbøvåg 10.000
Husleige Bøkly, Sørbøvåg 5.834
Husleige Bøkly 2-roms, Sørbøvåg 6.012
Sørvisbustad, 3-roms 8.857
Sørvisbustad, 2-roms 8.225
Sørbøtunet 10.000
Tryggleiksalarm 260
Middag + levering 117
Aktiv på dagtid 35 (per dag)
Dagsenter 40 (per dag)
Eigedomsskatt 4 promille for bustad og fritidseigedom
Eigedomsskatt 7 promille for andre, t.d. næring og ubebygde tomter
Tilknytingsavgift vatn (eingangsavgift) 10.000
Tilknytingsavgift kloakk (eingangsavgift) 10.000
Abonnementsgebyr vatn 5.415 (per år)
Forbruksgebyr vatn 25,20 (kr/m3)
Abonnementsgebyr kloakk 1.057 (per år)
Forbruksgebyr vatn 10,50 (kr/m3)
Feie- og brannsynsgebyr 509 (per år)
Feie- og brannsynsgebyr fritidsbustad 165 (per år
Alle prisar er oppgitt utan m.v.a.

> Fullstendig prisliste 2022 (PDF, 4 MB)

Kaja Bruaas
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 57 78 95 11
Til toppen