Kontakt oss

Hyllestad kommune sitt telefonnummer er 577 89 500.

Telefonen er digitalisert, du vil få opplest ulike val for vidarekobling i vanleg opningstid.

 

Legekontoret - telefon 577 89 520 - mellom kl. 09.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30 alle kvardagar.
Legevakt 116117 heile døgnet.

Akutt hjelp - ring 113.

 

Eiklund sjukeheim, omsorgskontoret - 577 89 600

Hyllestad skule - 577 89 550

 

Treng du hjelp utaom vanleg opningstid?

Vakttelefonar i Hyllestad kommune
Type vakt Dagtid Helg Nettstad
Legevakt 116 117 116 117 SYS-IKL
Teknisk vakt 91 35 61 49 90 14 79 10
Omsorgstenestene 57 78 96 00 57 78 96 00
Tannlege 57 78 86 22 57 78 85 09 Tannlegeliste
Dyrlege 57 78 95 57 57 78 95 57
Barnevernvakt 47 45 72 72 47 45 72 72

Telefonliste til tilsette:

Telefonliste over tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Morten Askvik Ordførar 57789505 98885997
Gunn Lerøy Rådmann 57789503 45211775
Solås, Elin Garnes Kontor- og personalsjef 57789504 90507908
Gjervik, Marit Haugen Sakshandsamar løn og personal 57789502
Oppedal, Else Sekretær ekspedisjonen 57789519
Mellombels vakant stilling Økonomisjef 57789511
Anders Veum Økonomikonsulent, skatt, faktura m.m. 57789507
Løland, Rannveig Konsulent økonomiavdeling 57789508
Hofland, Ragnhild Rine Sekretær økonomiavdeling 57789510
Tverberg, Stig Aron Plan og utviklingsjef 57789548 97010774
Jørgensen, Marius Aase Ingeniør 57789529
Blom, Idar Førde Ingeniør 57789536
Hjelmeland, Bjørn Ivar Jordbrukssjef 57789538
Hyenes, Margun Bygningssjef 57789530
Borgarp, Catinka Sekretær plan og utvikling 57789535
Drøsdal, Bjørnar Sluttar 27.1.2019 57789525 90880291
Hatlebrekke, Kåre Formann drift- og vedlikehald 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 95426538
Tonning, Atle Vaktmeister/driftsoperatør 97530458
Høydal, Roy-Erik Kjøsnes Vaktmeister/vegvaktar
Flage, Gjermund Oppvekstsjef 57789546 93218780
Solberg, Sigrid Biblioteksjef/kulturkonsulent 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Eide, Erlend Kulturskulerektor 57789549 45443826
Eimind, Kristin Rektor Hyllestad skule og sfo 57789553
Frank Stølen Assisterande rektor Hyllestad skule og sfo 57789554
Virkesdal, Kari Sekretær Hyllestad skule 57789551
Løland, Astrid Dyrkorn Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Sonja Akse Ass. bhg.styrar 57789556
Mette Helgesen Leiar flyktning/vaksenopplæring 57789532 92209179
Thorsnes, Rune Flyktningkonsulent 95200568
Solberg, Hege Helse- og omsorgsjef 57789515 48285911
Ness, Brite Wallevik Psykiatrisk helsearbeidar 57789517 97022807
Aina Brendsdal Forthun Vernepleiar 57789516
Høberg, Miriam Leiande helsesøster 57789512
Elisabeth Bjånes Jordmor (har foreldrepermisjon, kontakt legekontoret) 57789513
Merete Kirketeig Leiar sjukeheim 57789603
Malene Helle Leiar heimetenestene 57789605 45878371
Bringeland, Sissel Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Jannicke Aven Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Sirpa Markkanen Fysioterapeut 57789600
Anne Merete Takle Leiar NAV 55553333
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514

Postadresse

Postadresse for felles postmottak:

Hyllestad kommune
Lifjordvegen 7

6957 HYLLESTAD