Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Kontakt oss

Hyllestad kommune sitt telefonnummer er 577 89 500 (09.00 - 15.00).
 

Legekontoret - telefon 577 89 520 - mellom kl. 09.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30 alle kvardagar.
Legevakt 116117 heile døgnet.

Akutt hjelp - ring 113.

 

Eiklund sjukeheim, omsorgskontoret - 577 89 600

Hyllestad skule - 577 89 550

 

Treng du hjelp utaom vanleg opningstid?

Vakttelefonar i Hyllestad kommune
Type vakt Dagtid Helg Nettstad
Legevakt 116 117 116 117 SYS-IKL
Teknisk vakt 91 35 61 49 90 14 79 10
Omsorgstenestene 57 78 96 00 57 78 96 00
Tannlege 57 78 86 22 57 78 85 09 Tannlegeliste
Dyrlege 57 78 95 57 57 78 95 57
Barnevernvakt 47 45 72 72 47 45 72 72

Telefonliste til tilsette:

Tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Eide, Kjell Ordførar 57789505 99271900
Lundgård, Martin Kommunedirektør 57789503 41103822
Flage, Gjermund Assisterande kommunedirektør 57789546 93218780
Solås, Elin Garnes Stabsleiar HR & økonomi 57789504 90507908
Gjervik, Marit Haugen Konsulent løn og personal 57789502
Løland, Rannveig Økonomikonsulent, fagleiar rekneskap 57789508
Bruaas, Kaja Økonomirådgjevar, budsjett, e-handel m.m. 57789511
Thorsnes, Rune Konsulent tenestetorg/ ekspedisjonen 57789519 95200568
Lundeland, Gaute Leiar plan og utvikling/ingeniør 57789529
Hatlem, Rolf Prosjektleiar 57789537 99281404
Blom, Idar Førde Ingeniør plan 57789536
Hyenes, Margun Bygningssjef 57789530
Borgarp, Catinka Sakshandsamar plan og utvikling 57789535
Hatlebrekke, Kåre Drift- og vedlikehaldsleiar 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 95426538
Tonning, Atle Brannsjef/vaktmeister 97530458
Solberg, Sigrid Biblioteksjef 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Eimind, Kristin Rektor Hyllestad skule og sfo 57789553
Virkesdal, Kari Sakshandsamar/kontor Hyllestad skule 57789551
Løland, Astrid Dyrkorn Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Akse, Sonja Ass. bhg.styrar 57789556
Systaddal, Mats W. Kulturskulerektor 97460697
Ester, Anette Kommuneoverlege 57789520
Ness, Brite Wallevik Psykiatrisk helsearbeidar 57789517 97022807
Forthun, Aina Brendsdal Vernepleiar 57789516
Storøy, Siv Leiande helsesjukepleiar 57789512
Bjånes, Elisabeth Jordmor 57789513 95705459
Sognnes, Målfrid Tenesteleiar heimetenestene 57789605
Østerhus, Kristina Fysioterapeut 57789600 91875961
Wolff, Jim-Roar Ergoterapeut 57789602 90060439
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514

Postadresse for felles postmottak:

Hyllestad kommune
Lifjordvegen 7

6957 HYLLESTAD