Kontakt oss

Telefonar

Sentralbordet 57 78 95 00

Opningstider kvardagar 09.00 - 14.00

 

Hyllestad legekontor - telefon 57 78 95 20 - mellom 09.00-10.30 og 12.30-13.30 alle kvardagar.

Legevakt 116117  /  57788509 hele døgnet.  Akutt hjelp - ring 113.

 

Hyllestad omsorgssenter | Eiklund sjukeheim  57 78 96 00

Hyllestad skule 57 78 95 50

 

Treng du hjelp utanom opningstid?

Vakttelefonar i Hyllestad kommune Vakttelefonar i Hyllestad kommune til bruk utanom ordinær opningstid
Vakttelefonar i Hyllestad kommune
Type vakt Dagtid Helg Nettstad
Legevakt 116 117 116 117 SYS-IKL
Teknisk vakt 91 35 61 49 90 14 79 10
Omsorgstenestene 57 78 96 00 57 78 96 00
Tannlege 57 78 86 22 57 78 85 09 Tannlegeliste
Dyrlege 57 78 95 57 57 78 95 57
Barnevernvakt 47 45 72 72 47 45 72 72

 

Tilsette i administrasjon og drift- og vedlikehald:

Tilsette i Hyllestad kommune Telefonliste over tilsette i Hyllestad kommune
Tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Morten Askvik Ordførar 57789505 98885997
Gunn Lerøy Rådmann 57789503 45211775
Flage, Gjermund Assisterande rådmann 57789546 93218780
Solås, Elin Garnes Stabsleiar HR & økonomi 57789504 90507908
Gjervik, Marit Haugen Sakshandsamar løn og personal 57789502
Løland, Rannveig Økonomikonsulent, fagleiar rekneskap 57789508
Sebastian Kurpat Økonomirådjgevar/skatteoppkrevjar, faktura 57789510
Kaja Bruaas Økonomirådgjevar, budsjett, e-handel m.m. 57789511
Oppedal, Else Sekretær ekspedisjonen 57789519
Jørgensen, Marius Aase Ingeniør 57789529
Blom, Idar Førde Ingeniør 57789536
Hjelmeland, Bjørn Ivar Jordbrukssjef 57789538
Hyenes, Margun Bygningssjef 57789530
Drøsdal, Bjørnar Sluttar 27.1.2019 57789525 90880291
Hatlebrekke, Kåre Formann drift- og vedlikehald 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 95426538
Tonning, Atle Vaktmeister/driftsoperatør 97530458
Engen, Arnfinn Vaktmeister Eiklund 94435612
Solberg, Sigrid Biblioteksjef/kulturkonsulent 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Eide, Erlend Kulturskulerektor 57789549 45443826
Eimind, Kristin Rektor Hyllestad skule og sfo 57789553
Frank Stølen Assisterande rektor Hyllestad skule og sfo 57789554
Virkesdal, Kari Sekretær Hyllestad skule 57789551
Løland, Astrid Dyrkorn Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Sonja Akse Ass. bhg.styrar 57789556
Mette Helgesen Leiar flyktning/vaksenopplæring 57789532 92209179
Thorsnes, Rune Flyktningkonsulent 95200568
Ness, Brite Wallevik Psykiatrisk helsearbeidar 57789517 97022807
Aina Brendsdal Forthun Vernepleiar 57789516
Hilde Marit Trovåg Leiande helsesøster 57789512
Elisabeth Bjånes Jordmor (har foreldrepermisjon, kontakt legekontoret) 57789513
Merete Kirketeig Leiar sjukeheim 57789603
Malene Helle Leiar heimetenestene 57789605 45878371
Sirpa Markkanen Fysioterapeut 57789600
Anne Merete Takle Leiar NAV 55553333
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514

 

E-post

postmottak@hyllestad.kommune.no

 

Postadresse til postmottak for dokument, brev og offisielle henvendingar:

Hyllestad kommune

6957 Hyllestad