Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Mi side

Mi side er di personlege side for offentlege tenester.

På Mi side har du som innbyggjar tilgang til profil, digital post til og frå kommunen, du kan sjå informasjon om eigedomar du eig, og gå vidare til ei rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.

Du får tilgang til relevant informasjon for deg frå alle kommuner du har eit forhold til (t.d. den kommunen du bur i og den kommunen du har ein fritidsbustad i).

Innlogging
For å logge inn på Mi side så treng du elektronisk ID, som t.d. BankID, Buypass ID, m.m.

Logg inn på Mi side