Finn viktig informasjon om:

 

Referat - Folkemøte i samband med høyring og offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan Eide hamn 35/14 mfl.

I samband med høyring og offentleg ettersyn av planframlegg for reguleringsplan Eide hamn gbr 35/14 mfl, vart det invitert til folkemøte i Skifjorden grendahus den 02.desember i tidsrommet kl 18.30 – 20.30. Møtet vart flytta til Øen gredahus. 

Referat ligg tilgjengeleg her:
Referat - Folkemøte for høyring og offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan Eide hamn 3514 mfl. (241422) (PDF, 970 kB)

 

 

Meir informasjon til saka ligg tilgjengeleg her:https://www.hyllestad.kommune.no/kunngjeringar/hoyring-detaljreguleringsplan-eide-hamn-35-14-mfl.17787.aspx